Indien door ziekte van de instructeur de lessen komen
te vervallen, kunnen deze op een later tijdstip ingehaald worden.

Bij afwezigheid van de cursist kunnen de lessen
alleen ingehaald worden na overleg met de instructeur. Inhalen hangt af van het niveau en samenstelling van de groep en het aantal deelnemers.
Er kan maar 1 les per 10 lessen ingehaald worden.

Ook loopse teven zijn ten alle tijden welkom op ons terrein!

Instromen is altijd mogelijk!

Data en lestijden

ER IS GEEN ZOMERSTOP VOOR PUPPIES!! Op di- en do avond worden er ook in juli en augustus puppylessen gegeven.

Groepslessen januari- maart 2016

zaterdagochtend 09.30-10.15 u 9-16-23-30 januari
6-20-27 februari
5-12-19 maart

10.30-11.15 u
11.30-12.15 u
zaterdagmiddag 13.00-13.45 u 26 maart inhaalles
14.00-14.45 u
15.15-16.00 u
16.15-17.00 u
zondagochtend 09.30-10.15 u 10-17-24-31 januari
14-21-28 februari
6-13-20 maart

10.30-11.15 u
11.30-12.15 u
zondagmiddag 13.00-13.45 u 27 maart inhaalles
14.00-14.45 u
15.15-16.00 u
16.15-17.00 u
dinsdagavond 18.30-19.15 u mei
juni
juli
inhaalles
19.30-20.15 u
donderdagavond
18.30-19.15 u mei
juni
juli
inhaalles
19.30-20.15 u

Indiviuele lessen, zowel aan huis als op locatie


volgens afspraak