Aanrader:

Training en begeleiding aan huis voor de pup van 8 tot en met 12 weken.
Deze fase is voor de ont-wikkeling van de pup zeer belangrijk omdat ze nu onbevangen de wereld willen verkennen. Reden temeer om daar gebruik van te maken en samen een goede basis te vormen.
Een sessie duurt ongeveer 1-1,5 uur en kost 50 euro. Het betreft hier een combinatie van theorie en praktijk: het gedrag van de pup wordt toegelicht
en aan de eigenaar wordt advies gegeven hoe hiermee om te gaan. De volgende thema’s kunnen aan bod komen:
-benchtraining
-zindelijkheid
-veiligheid in huis
-lichamelijke verzorging
-verlatingsangst
-omgang kind-hond
-fietsers en joggers
-postbode/ visite
-straffen/ belonen
-meelopen aan de riem
-komen bij de baas
-spel
-etc-
Vanaf 12 weken neemt de pup ( indien gewenst) deel aan de groepslessen op locatie.


Cursusaanbod

Groepslessen

Inhoud:
De lessen in groepsverband zijn onderverdeeld in 3 thema’s die gevarieerd aan bod komen:
Gedrag en lichaamstaal van de hond.
Het is belangrijk dat de eigenaar naar het gedrag van de hond kijkt en het leert te begrijpen. En uiteraard te weten WAAROM je hond doet wat hij doet zodat je goed op de hond kunt reageren. Hierdoor voorkom je stress bij de hond en bevorder je het plezier.
Sport, spel en ontspanning.
Noodzakelijk om twee redenen. Ten eerste voor ontspanning van de hond: werken met de baas vergt veel concentratie en dat kan spanning veroorzaken. Ontspanning zorgt dan voor ontlading. Ten tweede bevordert sport en spel de samenwerking tussen baas en hond.
Gehoorzaamheidsoefeningen.
Bij dit onderdeel willen we de hond geen kunstjes aanleren, maar werken we aan de relatie baas-hond d.m.v. oefeningen. Deze oefeningen zijn in het alledaagse leven toepasbaar zoals het “zitten” bij de stoeprand zodat baas en hond veilig de straat over kunnen steken. Oefeningen zijn: aandacht vragen, zitten, af, staan, bij de baas komen, wandelen zonder trekken, tanden kijken, betasten, etc.

Indeling nav leeftijd:
Hondenschool Pistache werkt met 3 leeftijdsgroepen: De Puppygroep, leeftijd 3 tot 6 mnd, de Pubergroep, leeftijd 6 tot 9 mnd en de Pretgroep, leeftijd 9 tot 12 mnd. In een groep kunnen maximaal 8 honden geplaatst worden. De samenstelling van de groepen wordt bepaald door de instructeur en kan afhankelijk zijn van het ras van de hond, geslacht, pup of volwassen hond, gedrag etc. Indeling van dag en tijd hangt dus af van een aantal factoren.
Instromen in een groep is mogelijk.
I.v.m. de verplichte inentingen worden de puppies pas op het trainingsveld toegelaten als ze 12 weken oud zijn. Helaas zijn er dan al een aantal “vruchtbare” weken verstreken. Gelukkig heeft Hondenschool Pistache voor puppies van 8 tot 12 weken ook een passend trainingsprogramma!( zie rechterkolom).


Individuele lessen (op locatie en aan huis)


Er kunnen verschillende redenen zijn om niet voor een groepsles te kiezen maar de voorkeur te geven aan individuele lessen. Bij Hondenschool Pistache is dat mogelijk. Zowel op locatie als bij u aan huis. Het zou m.n.. kunnen zijn dat u zich ongemakkelijk voelt binnen een groep of  gewoon de aandacht geheel voor uzelf en uw hond wilt hebben. Of de lestijden van de groep-slessen passen niet in u agenda.
Of misschien vertoont uw hond gedrag dat niet in een groep met honden past: uw hond is b.v. agressief naar andere honden en u wilt dat probleem eerst opgelost hebben voordat u aan een groep deelneemt.
Specifieke problemen met de hond in de thuissituatie kunnen ook een reden zijn: b.v. u heeft kinderen en daardoor  is de rangorde voor de hond niet duidelijk en vertoont deze naar hen onacceptabel gedrag. Ook is het mogelijk voor uw kinderen om individueel les te krijgen in de omgang met de hond.
Allemaal situaties en/of problemen waarin individuele training op maat een oplossing kan bieden. Neem gerust contact met ons op met uw vragen!


Behendigheid


Behendigheid of agility is een positieve bezigheid voor alle honden die plezier willen hebben in bewegen en in samenwerken met hun baas. Het is een hondensport waarbij de hond en zijn geleider een parcours met hindernissen aflegt. Die hindernissen bestaan o.a. uit een tunnel, een kattenloop, enkele hoogtesprongen, een breedtesprong, slalompaaltjes, etc. Behendigheid is geschikt voor bijna alle honden, groot en klein en wordt bij Hondenschool Pistache op een recreatieve manier beoefend. Er wordt dus niet getraind voor wedstrijden maar puur en alleen om sportief met een hond bezig te zijn. Honden mogen dan ook rennen, bazen alleen als ze zelf kunnen en willen... Behendigheid wordt in combinatie met gehoorzaamheidsoefeningen in APARTE groepen gegeven: dus groepen met kleine hondjes en groepen met grote honden. Deelname is vanaf de leeftijd van ongeveer 1 jaar. Dit in verband met het te veel en te vroeg belasten van de gewrichten van de honden.


Treibball


Treibball of drijfbal is een leuke en vrije nieuwe vorm van actief bezig zijn met de hond. Bij treibball moet de hond op commando ballen met zijn neus, wang of schouder naar een doel brengen. De commando's kunnen gegeven worden met stem en/of gebaren. Het is voor baas en hond geen belastende sport, topconditie is niet nodig en het kan gedaan worden door alle honden: jong, oud, klein, groot of zelfs met een handicap. De ballen zijn voor grote honden gymnastiekballen met een doorsnede van 65 cm en voor kleine honden een doorsnede van 45 cm. Ook deze vorm van hondensport wordt op een recreatieve manier uitgevoerd en staat het plezier van samenwerken tussen baas en hond centraal.


Tarieven

groepslessen 10 lessen van 45 minuten € 85,--
privé training aan huis per 30 minuten € 20,--

Bij instroming worden alleen de lessen berekend die gevolgd gaan worden vanaf het moment van inschrijving.